Продължете към съдържанието

ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

  ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

  Д-р Полина Гоцева
  /специалист по вътрешни болести/

  1. Диагностика и лечение на белодробни болести и състояния
  -Хронична обструктивна белодробна болест, Бронхиална астма; Пневмонии; Белодробна тромбоемболия
  -Гнойно –възпалителни заболявания на бронхо-белодробната ситема-Бронхиектазна болест; Абсцес; Хронична дихателна недостатъчност; Диагностика на белодробни тумори

  2. Диспансеризация на болни с белодробни болести и туберкулоза

  3. Скрининг на социално значими бел. болести и туберкулоза в рамките на административни и популационни единици

  4. Профилактични прегледи

  5. Предоперативни консултации

  6. Медицинска екпертиза

  -експертиза поискана от здравните дружества/фондове/

  -подготовка документи за представяне пред ТЕЛК

  7. Извършване и интерпретация на диагностични и терапевтични процедури

  Спирометрия; КГА; разчитане на Рентгенографии и КАТ на бял дроб; нарушения на дишането по време на сън; Ивършване на диагностична и терапевтична плеврална пункция