Продължете към съдържанието

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


  Ползване на “затворена система” за вземане на кръв. Всеки пациент и неговия биологичен материал получават уникален идентификационен номер за деня, гарантиращ пълна идентичност между биологичния материал и пациента, висока степен на сигурност и конфиденциалност на резултатите

  Резултатите се получават само чрез съответния индивидуален номер или ЕГН, оторизирано от пациента медицинско лице или посредством куриер, факс, поща, e-meil, интернет, регистратура на клиниката

  Изследвания по НЗОК и платени:

  – хематологични
  – хемостазеологични
  – клинично-химични/ въглехидрати, в частност на захарния диабет и усложненията му, липиди, серумни протеини и констелации за оценка хода на възпалителния процес, електролити/ урина, високоспециализирани изследвания/ хормони, туморни маркери, гликирани белтъци, микроалбумин, инсулин и др./, вирусологични, серологични и др.

  Изследванията се извършват с модерна апаратура от най-висок технологичен клас!