Продължете към съдържанието

ОРТОПАНТОМОГРАФСКИ КАБИНЕТ

  ОРТОПАНТОМОГРАФСКИ КАБИНЕТ

  /ПАНОРАМНИ ЗЪБНИ СНИМКИ/

  Дигиталната рентгенография на челюстите и зъбите притежава редица предимства в сравнение с традиционната, както за пациента така и за стоматолога

  Качеството на получения образ е по-добро в сравнение с това предоставено от стандартния рентгенов филм.Изображенито се проектира директно на монитора на компютъра

  Снимките са безфилмиви /т.е. не стареят/, образът е дигитален, благодарение на което може да бъде допълнително обработван и да се извършват необходими измервания. Едно от основните предимства е, че може да се направи консултация с водещи специалисти веднага и от разстояние като ренгеновия образ се изпрати по интернет

  Високото качество на изображението, съчетано с възможността за обработка, улесняват стоматолога в поставянето на правилна и точна диагноза. За разлика от конвенционалната рентгенография, при дигиталната облъчването е многократно намалено/приблизително 10 пъти/, без това да се отразява на качеството на получения образ

  Друго предимство на дигиталната рентгенология е възможността образът да бъде изпратен директно на акаунта на лекуващия стоматолог. Независимо от локализацията му /в къщи, на почивка или на път /той може няколко минути след направата на снимката да я разгледа на монитора или на телефона си. Дигиталните снимки могат лесно да бъдат съхранявани и по този начин може да бъде проследен резултата от проведеното лечение и да бъде сравнявано състоянието на пациента във времето